Volgende stap..

.

Na 9 jaar gediend te hebben in een kerk in Nederland, sprak God dat het tijd was om verder te trekken. Opnieuw lieten we alles achter en deden begin 2016 een Bijbelschool bij John G. Lake Ministries in Dallas, Texas.
Hier sprak God dat Hij een werk voor ons had in Madagaskar. Een nieuwe stap om het Koninkrijk van God uit te breiden.

.

WAAROM 
MADAGASKAR

Elk volk in de wereld heeft Jezus nodig en de openbaring van Zijn redding, bevrijding en heerschappij. Dus waarom Madagaskar?  We hebben dit prachtige land al eerder bezocht in 2004 tijdens onze wereldreis. We waren toen nog niet wedergeboren, maar zagen wel dat het een godverlaten land was zonder liefde. Toen we het land verlieten zei Arjan heel serieus dat we er eens terug zouden komen. Amanda had het gevoel dat ze iemand die God kende, moest vertellen over deze situatie, zodat diegene kon helpen.

Droom
Maanden later had Amanda een droom waarin een stem heel duidelijk zei: ‘Ga naar  Madagaskar en vertel over Mij.’ Ze wist dat het God was die sprak. Maar op dat moment waren we nog geen christen. We waren wel op zoek, maar hadden ons leven nog niet aan Jezus gegeven. Om die reden had Amanda daarna altijd twijfels of het wel een ‘geldige’ roeping van God was geweest. Dus terug in Nederland, beiden bekeerd en helpend in een fijne kerk, gingen de jaren voorbij en werd de droom aan de kant geschoven en werd het bijna nooit meer genoemd.

Duidelijkheid
Aan het eind van 2015 kwam de kerk waar we hielpen tot een einde en werden we geleid om de Bijbelschool van John G. Lake Ministries in Dallas te volgen. Hier ontvingen we verschillende bevestigingen dat God wilde dat we naar Madagaskar gingen.
Dus na al die jaren blies God weer nieuw leven in Zijn droom en volgden we in gehoorzaamheid Zijn stem.

.


.

Inmiddels op onze 3 reizen naar Madagaskar zijn er deuren open gegaan om het evangelie van het Koninkrijk te brengen aan oa mensen in een ziekenhuis, de gevangenis en in dorpjes. Er zijn lokale christenen opgeleid om het evangelie van Jezus te delen en zieken te genezen onder hun eigen bevolking. Gods Koninkrijk wordt verder gebouwd.

In 2018 sprak de Heer dat we ons niet alleen op Madagaskar moeten focussen, maar nodigde Hij ons uit om ook met Hem te gaan wandelen op ‘andere wateren’. Het missieveld wordt verder uitgebreid onder leiding van de goede Herder.

.
En steeds zien we God machtige wonderen doen! (zie blog)