Geboren

.

‘Is dit alles? Is dit het leven?’ vroegen ze zich regelmatig af. Ze woonden samen in een gezellig flatje, hadden beiden een leuke baan en de relatie liep goed. Maar het knagende rusteloze gevoel bleef. Ze waren niet tevreden met Nederland en met het lege gevoel. Ze besloten in plaats van een huis te kopen, alles achter te laten en een wereldreis te gaan maken. Weg uit dit leven zonder duidelijk doel, de wereld verkennen en misschien wel hun ‘ware ik’ vinden.

De reis begon in Oost-Afrika, waar ze een prachtige wereld zagen van dieren, maar ook een wereld van schrijnende armoede.
Op een dag hoorden ze een gesprek tussen een westerling en een lokale Afrikaan. De Afrikaan vroeg de westerling of hij geloofde in God. Deze antwoordde dat westerlingen God niet nodig hebben, want ze hebben alles al. Diep in het hart wisten Arjan en Amanda dat dit niet waar was. God is geen Sinterklaas, die alleen ‘kadootjes’ uitdeelt en daarna weer mag gaan. God wil voor iedereen een Vader zijn, rijk of arm. Dat hadden ze van vroeger nog meegekregen. Ze waren beiden kerkelijk opgevoed en besprenkelt als baby, maar verder leefden ze nu hun eigen leventje, zonder God. Zoals zoveel Nederlanders doen.

WAAR BENT U GOD?

Na 4 maanden rondtrekken bad Amanda een keer tot God, dat ze maar weinig van Hem merkte in Afrika. Prompt de volgende dag ontmoetten zij 2 zendelingen, waar ze een lang gesprek mee hadden.
De zendelingen vertelden hen een duidelijke boodschap: Jezus heeft aan het kruis onze schulden op Zich genomen. De schulden die elk mens bij God heeft. Jezus, Gods Zoon, is de enige Weg naar God. De enige Weg om het goed te maken tussen God en ons. Dit kan namelijk niet op eigen kracht en niet (zoals zovele denken) door goed te leven. Zonde is niet alleen stelen, moorden of liegen tegen onze medemens. De grootste zonde is: leven zonder God en het offer van Jezus niet aanvaarden.

Deze zendelingen vertelden Arjan en Amanda ook, dat God ieder mens een nieuw hart wil geven, dat op Hem is afgestemd. Een hart gevuld met Gods Geest en natuur. Dan pas zal een mens ware voldoening en doel in het leven vinden. Namelijk een herstelde persoonlijke band met onze Schepper.
Deze boodschap hadden ze voor de reis ook al gehoord van Amanda’s moeder, die een paar jaar daarvoor bekeerd was en blij over Jezus vertelde. Maar nu hoorden ze het ergens anders in de wereld nog eens. Misschien dat die moeder toch niet zulke rare dingen had verteld.
Ze werden na dit gesprek ook nieuwsgieriger naar de Bijbel. Deze zendelingen vertelden namelijk dat alles erop wijst dat Jezus snel terugkomt. De wereld stort in door oorlogen, milieuvervuiling, ontbossing etc. Iets wat ze ook goed zagen in Afrika. De zendelingen vertelden dat dit alles al in de Bijbel voorspeld staat.

.

himalaya          rinca          scannen0001_edited1
Na Afrika maakten ze lange omzwervingen in Azië en kwamen daar veel verschillende godsdiensten tegen. Het viel hen op dat mensen de kracht en liefde steeds in ZICHZELF moesten vinden. Makkelijk voor een rijk en zelfbewust persoon, maar wat nu als je arm en hulpeloos bent? Ze misten iets bij deze religies.

.

Ook op verschillende plekken waar ze kwamen, kregen ze een foldertje aangereikt over Jezus en Gods wonderen. God hield niet op om hun aandacht te trekken en op Zijn redding te wijzen. Ze gingen inzien dat het God was die tot hen sprak en niet alleen mensen.

.

EEN WONDER VAN GOD

De reis bracht hen verder naar het continent Australië. Na verschillende maanden bad Arjan tot God op een bijzondere manier. Hij wilde het hardlopen, wat hij vroeger veel deed, weer oppakken. Maar altijd als hij dit deed, speelde zijn oude blessure na een paar weken weer op. Hij had een kapotte pees bij zijn knie en een beenlengte verschil van 1,5 cm. Hij moest denken aan de woorden van Amanda’s moeder: God is nog steeds een God van wonderen. En hij bad: “God, als U bestaat en mijn knie geneest, zal ik in de Bijbel gaan lezen en mijn leven aan U geven.” Na een paar weken ging het hardlopen goed en na een paar maanden nog steeds. God is een beloner voor wie hem ernstig (en oprecht) zoeken! Arjan gaf zijn leven over aan God.

.

BELOFTE MAAKT SCHULD

Na een paar maanden attendeerde de Heer Arjan op de rest van zijn belofte. Dit gebeurde in een stoffige stad in de woestijn. Maar hoe zeg je dit tegen je partner, die niet van het wonder afweet en niet weet dat je bezig bent met de dingen van God? Een slimme truc was om de zendelingen uit Afrika te noemen en te zeggen dat het tijd werd om die voorspellingen eens zelf te lezen. Daar gingen ze dus een christelijk boekenzaakje in, vol met allerlei Bijbels en boeken.
Na 2 jaar wereldreis was hun Engelse taal aardig goed geworden, maar een Engelse Bijbel was misschien wel andere koek. Toch stapten ze de winkel binnen en God had uiteraard Zijn voorbereidingen al getroffen. Want tussen die honderden boeken en Bijbels zagen ze één Nederlandse Bijbel staan en die was zelfs nog afgeprijsd!

Beiden begonnen Bijbel te lezen, maar lieten dat niet aan de ander merken. Ze schaamden zich ervoor, dat je met zoiets ‘ouderwets’ bezig bent. Als Arjan aan het hardlopen was, las Amanda de Bijbel en legde het weer netjes terug. En als Amanda er even niet was deed Arjan hetzelfde.
Wat zijn er veel mensen die zich schamen om voor Jezus uit te komen. Kijk maar naar een verjaardag. Er kan overal over gepraat worden, maar als je over God en Jezus begint, dan vallen de gesprekken stil en wordt er gauw een ander onderwerp gekozen. Zo was het ook in de relatie van Arjan en Amanda.

Amanda merkte met het Bijbel lezen dat God ook echt tot haar sprak. Ze voelde zich dan zo aangesproken door een tekst of een verhaal dat ze zo in huilen kon uitbarsten. Het was duidelijk dat God aan haar vroeg Zijn kind te worden.
God wil zo graag een herstelde relatie met de mens, maar Hij zal Zich nooit opdringen. Als mensen oprecht naar Hem zoeken, wil Hij gevonden worden en een persoonlijke liefdevolle Vader zijn. Amanda wist dat God haar riep. Maar van nature is zij een denker en daar kwamen de ja-maren.

.

  • Ja maar, nu nog niet, dat doe ik wel als ik ouder en serieuzer ben.
  • Ja maar, dan MOET ik naar de kerk en mag ik heel veel dingen niet meer en word ik zo’n saai christen.
  • Ja maar, wat zal Arjan ervan denken. Misschien wil hij niet met een echte christen leven.

Toch besloot Amanda na veel twijfel en niet durven, de stap te zetten en God niet langer buiten te sluiten. In de woestijn van Australië ging ze op haar knieën en gaf haar leven over aan God. Ze werd direct vervuld met vrede en blijdschap.
De zoektocht was voorbij. Het doel in haar leven was gevonden. Ze kreeg vrede met God.

VOOR DE JARENLANGE KNAGENDE ONRUST EN ONTEVREDENHEID,
KWAM RUST EN VREDE IN DE PLAATS!

.


.

THUISKOMST

Na twee en een half jaar kwamen Arjan en Amanda terug in Nederland. Pas toen werd voor Amanda duidelijk dat Arjan ook in Australië zijn leven aan Jezus had gegeven. Hij had het alleen voor zich gehouden, omdat hij dat zo persoonlijk vond. Nu hadden ze er een heel nieuw gespreksonderwerp bij en een groot verlangen om te groeien in hun relatie met God. God had hen beide in Australië al gezegd naar welke kerk ze in Nederland moesten gaan om verder door Hem opgeleid te worden. Ze werden daar vervuld met de Heilige Geest en lieten zich dopen door onderdompeling. Toen gebeurde er iets wonderlijks.
Er kwam heel duidelijk in hun hart, dat het samenwonen, wat ze al 5 jaar deden, niet Gods wens was. Niemand van de christenen om hun heen had hen er nog op aangesproken, maar ze werden door God aangesproken op de dag dat ze vervuld werden met de Heilige Geest!
Toen kwam de keus. Wat doe je als God spreekt?
Zij besloten seksueel uit elkaar te gaan en de bruiloft te gaan regelen. God zegende hun besluit enorm, want de maanden voor de trouwdag hadden zij totaal geen ongepaste gevoelens voor elkaar. Die had God voor hen weggenomen, omdat ze gehoorzaam waren aan Zijn Woord. God is zo goed!

Het A-team was geboren.