A-TEAM

 

 

 

Geroepen om in samenwerking met onze Almachtige God zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie van het Koninkrijk van God. Zodat mensen compleet worden vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest. Om ware volgelingen van Jezus te zijn en moedige geloofshelden, die het evangelie leven.