In rust met God

Het vakantieseizoen loopt ten einde. Velen hebben vrije tijd gehad om rust te nemen van hun werk en met familie of vrienden te ontspannen. Ook wij zijn heerlijk met de tent naar Frankrijk geweest. Nieuwe mensen ontmoet, mogen getuigen tijdens een christelijk concert in een stadspark en mensen in nood kunnen helpen. Uitgerust en bijgetankt.

Dus de tijd van rust zit er weer op? Maar dat hoeft niet te gelden voor onze geestelijke rust. Die kan voort duren. Wat is het geheim? Rusten in Jezus’ werk.
Betekent dat, dat je niets meer hoeft te doen? Achterover kunt zitten met je armen over elkaar?
Het betekent dat je volledig vertrouwt op het werk van Jezus voor jou. Elke dag weer. Voor je verlossing, vergeving, genezing enz. Hebreeën 4 beschrijft dit ook: We gaan Gods rust binnen als we Hem vertrouwen. (Hebreeën 4:3).
Rusten is vertrouwen. Het is een wonderlijke ontspanning, een vrede die alle verstand te boven gaat. Zelfs als alles om je heen schudt of in chaos is. In rust met God. Want Hij is betrouwbaar en faalt niet.

Wij kunnen niets toevoegen aan dat werk van Jezus. Het was volledig en perfect. Ons eigen knokken, ons best-doen, het steekt zo zielig af tegenover het complete werk van Jezus. En eigenlijk besmeuren we zo Zijn perfecte werk. Het was blijkbaar niet genoeg, vinden we. Maar onze ‘kers’ op de taart blijkt een vlek op de trouwjapon te zijn. We kunnen het zelf niet bewerken.
God vraagt van ieder van ons om Jezus’ werk volledig te erkennen en daarmee te stoppen met ons eigen ‘werken’ om deze dingen te verkrijgen of te behouden.
Wie Gods rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust. (Hebreeën 4:10)

Zo kunnen we de dag beginnen rustend, leunend en steunend op Jezus Zijn gedane werk voor ons. Hij heeft Gods goedkeuring en zegen voor ons verkregen. Wij mogen daar vrij uit putten. Wetend dat we geliefd zijn, aanvaard zijn. Niet op grond van onze drukdoenerij, maar op grond van het offer van Jezus.
Dat maakt het Christendom zo anders dan religies. Gód heeft het voor ons gedaan. Het is onze acceptatie en aanvaarding van dat geschenk wat ons in een vertrouwensrelatie met God laat binnengaan.

Johannes 15:4
Blijf in Mij en Ik in jou. Zoals de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, behalve dat het blijft in de wijnstok, niet anders, niet meer kan jij, behalve dat je blijft in Mij.

Verbonden blijven met Jezus is de ENIGE manier om ‘vrucht’ te dragen in je dagelijks leven, om het leven van Jezus uit je te laten voortkomen, om tot zegen te zijn, om succesvol te zijn, om Gods doel en bestemming te vervullen.

Lastig? Het is rusten in Zijn liefde voor jou, Zijn genade, Zijn volbrachte verlossingswerk voor jou. Jij hoeft en kan niets doen om Gods goedkeuring of zegeningen te verdienen. Zijn goedkeuring en genade is daar. Het is constant. Jij kunt het niet meer of minder maken, maar… je kunt het wel meer of minder laten stromen. De sleutel: je blijvende verbondenheid met Hem.
Gaat dat automatisch? Hebreeen 4:11 moedigt ons aan dat we ons moeten beijveren om die rust binnen te gaan. Er is dus een reactie van onze kant vereist. En dat is kiezen om te vertrouwen op Hem en niet op je eigen inzicht, eigen kracht en eigen kunnen. En dat is voor velen van ons vrijgevochte mensen een strijd. Jezelf overgeven aan de Allerhoogste. Ervoor kiezen van Hem alleen afhankelijkheid te zijn, elke dag.

Verbonden blijven met Jezus is samen met Hem door de dag wandelen. Hem betrekken bij je leven en beslissingen en Zijn aansporingen volgen. Jouw ikkie aan de zijlijn zetten en Zijn kracht en wijsheid laten vloeien.
En vanuit je verbondenheid en afhankelijkheid van Hem zullen bijzondere dingen (vruchten) voortkomen. Dat gaat automatisch net als met een rank aan een wijnstok. De druiven beginnen vanzelf te groeien. Daar hoeft een rank niet voor te knokken, maar alleen verbonden te zijn met de wijnstok. Het ontstaat gewoon uit de sappen die de stam voortstuwt.

Leven in Gods rust. Alles is mogelijk voor wie gelooft (God vertrouwt)!

Schrijf je in als je via email een berichtje wilt krijgen zodra we een nieuw verhaal plaatsen.

Categorieën: