Niet in paniek

Dag lieve mensen. Wat lang geleden! Waar zullen we beginnen en hoe kunnen we het kort houden.
Dat het een tijd stil is geweest van onze kant, betekent niet dat hier alles stil lag. Integendeel. Uit volle borst kunnen we zeggen: God is aan het werk! (en niet zo’n beetje ook).
In de afgelopen maanden hebben beide van onze ouders hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd. Wat uiteraard het één en ander aan voorbereidingen en verrassingen vergde. Wauw, wat een zegen dat ze al zolang bij elkaar zijn.
De Bijbelstudie groepjes gaan gestaag door, zijn erg gezegend en de Heer doet ons allemaal groeien. Ook mochten we verschillende keren het Woord delen in een zondagdienst.

Zoals we al eerder hebben gezegd, had de Heer ons bij terugkomst uit Madagaskar al verteld dat we langer in Nederland zouden zijn. Niet wetend hoelang of waarom, maar God laat lang niet altijd het hele plaatje aan Zijn kinderen zien. Wat betreft de corona-commotie, werd Zijn eerdere aanwijzing wel duidelijk. Maar ook dichter bij huis begonnen we Gods reden te zien voor ons langere verblijf op Hollandse bodem.

Afgelopen winter begon Amanda’s moeder te klieren met haar gezondheid. Langzaam aan kreeg ze steeds meer pijn in haar lichaam. Zij wilde op de Heer vertrouwen voor haar genezing, want in het verleden heeft God haar al verschillende keren wonderlijk genezen.
Ook dit keer had God haar persoonlijk gezegd dat zij door Zijn striemen genezen was (1 Petrus 2:24). Dus besloot ze niet de weg van artsen te gaan en de Heer te vertrouwen voor Zijn wonder. Toch zagen we nog geen doorbraak en bracht dit hele gebeuren ons in een positie van veel gebed en de Heer zoeken hoe we in Zijn overwinning konden gaan stappen.

Een aantal weken terug was de pijn teveel om met gewone pijnstillers te bestrijden, dus werd een arts ingeschakeld voor een sterker middel, zonder het vertrouwen op Gods wonder los te laten. Uiteraard zijn deze mensen heel goed in hun vak en werd verder onderzoek ingesteld om de reden van de pijn te ontdekken. De Heer had ons al duidelijk gemaakt wat er aan de hand was, dus we waren voorbereid op het rapport van de artsen. Zij vertelden kanker gevonden te hebben dat was uitgezaaid en stelden vast dat dit buiten hun macht lag om te genezen.

Maar hoe wonderlijk ging dat gesprek! Drie mensen van het medisch team en drie kinderen van de Allerhoogste God tegenover hen. Er heerste een wonderlijke vrede en rust toen ‘de kogel door de kerk ging’. En Amanda’s moeders oprechte reactie op de vraag, wat er nu door haar heen ging was: ‘Ik ben niet in paniek ofzo’. God gaf ons bovennatuurlijk vertrouwen op Hem. Het leek bijna alsof dit doodvonnis zo van ons afgleed. Het veranderde weinig aan onze zaak, want onze hoop en vertrouwen waren al alleen op God gericht. Die shift hoefden we niet meer te maken.

Maar wat een zegen is het nu dat Amanda’s moeder nu sterkere pijnstilling krijgt en zo weer moedig voorwaarts kan gaan voor Gods belofte van haar genezing.
Wanneer nu het wonder doorbreekt, moet iedereen bekennen dat God het is die het gedaan heeft. Aan Hem alle eer!

Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk met God!

Ons geloof wordt sterker met de dag. De Heer is Zijn plan aan het bewerken. Hij blijft ons bemoedigen om op Hem gericht te blijven en het komende wonder.
Hier een voorbeeld van zo’n bemoediging:
Een paar weken terug had een broeder, die gezamenlijk met ons aan de telefoon bad een duidelijk beeld van een bos bloemen bij Amanda’s moeder. Er waren geen bloemen in de kamer, maar toch had hij sterk de indruk, dat God hier iets mee duidelijk wilde maken en dat God die bloemen aan Amanda’s moeder wilde geven als geschenk. Hij vertelde dat hij een prachtige bos zag met paarse en gele bloemen. Heel oprecht nam Amanda’s moeder toen die bloemen in geloof aan van God.
Veertien dagen later verscheen iemand, die nergens vanaf wist, met een prachtige bos bloemen MET PAARSE EN GELE BLOEMEN voor Amanda’s moeder. God had Zijn bos laten bezorgen!

Gods boodschap hierin knalde eruit:

‘Net zoals Mijn bloemen zichtbaar zijn geworden,

zo zal ook Mijn wonder zichtbaar worden!’

 

Alle eer aan Jezus!

Bid met ons mee en dank de Heer voor Zijn wonder, dat door zal breken.

 

Schrijf je in als je via email een berichtje wilt krijgen zodra we een nieuw verhaal plaatsen.

Categorieën: