De uitdaging!

Al eerder dit jaar waren we uitgenodigd om mee te doen aan een sprekerscursus om samen met anderen onze mondelinge talenten verder te ontplooien. Inmiddels zijn we over de helft, hebben we veel geleerd en ook veel gelachen. Bij één van de opdrachten kreeg Amanda een Bijbelverhaal toegewezen, waar ze in eerste instantie niet zo verrukt over was. Het was het gesprek tussen de engel Gabriël en Maria. Een verhaal met niet zoveel actie of een legio aan personages. Maar ondanks haar reserves had onze geweldige Vader Zijn verrassende plannetje al klaarliggen. Er werd iets heel moois uit geboren. Hier volgt in het kort een stukje van de verrassing. Het is een actuele persoonlijke boodschap voor al Gods kinderen. (Lukas 1 vers 26 t/m 38)

We lezen in dit gedeelte dat in een tijd van Romeinse overheersing de maagd Maria hemels bezoek kreeg met de melding dat zij de moeder zou worden van de Messias door een wonder van God. Er werd hier een prachtige ‘onmogelijkheid’ aan Maria voorgelegd. En Maria stapte moedig in dit avontuur door te zeggen: ‘Hier ben ik. Het zal met mij gebeuren zoals U zegt.’ Zij mocht het Licht (Jezus Christus) gaan dragen en voortbrengen in deze wereld. Het volk dat in duisternis leefde, zou een groot licht zien.

De Heer toonde door dit verhaal dat Hij dit vandaag de dag ook aan het doen is. In een tijd van duisternis, onzekerheden en opgelegde beperkingen. Net als met Maria nodigt Hij nu wereldwijd Zijn kinderen uit, schoongewassen door Zijn bloed, om met Hem te gaan samenwerken in het ‘onmogelijke’ wat heet: wereldwijde opwekking!
Maria kwam niet zelf op het idee om de moeder te worden van de Messias. Het was niet haar plan. Maria dacht niet op die morgen: ’Vandaag krijg ik hemels bezoek en word ik zwanger van de Heilige Geest.’ Het was Gods idee. Het was Zijn besluit en Hij kwam ermee, maar Hij gaf ook het wonder om het te laten gebeuren.
Hoe bemoedigend is dit voor ons! Wij, Gods kinderen, gerechtvaardigd, geheiligd en Bruid van Christus. God heeft Zijn Geest in ons gelegd. Christus in ons, de hoop van de heerlijkheid! Wij zijn ook lichtdragers in deze duistere wereld. Om de mensen te tonen dat ze vrede kunnen hebben met God en gered kunnen worden uit de macht van de duisternis en overgeplaatst kunnen worden in het licht, Gods Koninkrijk.

De Heer nodigt ons allemaal uit om net als Maria in te stappen in Zijn geweldige plan van komende opwekking, om daar een onderdeel van te worden. De voorbereidingen zijn in volle gang door God Zelf. Maar ook het wonder en de uitwerking zal van God Zelf zijn. Aan Hem alle eer!
Hij daagt ons uit om niet alleen lichtdragers te zijn, maar juist ook licht voortbrengers! Dat alles wat er uit ons zal komen, Jezus is. Dat alleen Jezus gezien wordt in en door ons heen in woorden, daden en karakter. Dat we ons beschikbaar stellen en komen tot een volle overgave van ons leven, ons ik en onze eigen plannen.

Ben je klaar om deelgenoot te worden van Gods meesterplan? Durf je Hem te vertrouwen?

De wereld moet nog gaan ontdekken wat God kan doen door een persoon die zich volledig heeft overgegeven aan Hem.      – Dwight L. Moody –

Meld je aan als je via email een berichtje wilt krijgen zodra we een nieuw verhaal plaatsen.

Categorieën: