Corona? … Nee, Jezus heerst!

De lente is in volle gang. De natuur begint te ontwaken, de zonnestralen worden warmer, overal verschijnen bloesems aan de bomen en de vogels laten hun mooiste lied horen. Daarnaast wordt er ook een ander lied gehoord. De negatieve berichten van een rondwarend virus, dat het volk meer en meer in zijn greep probeert te krijgen dringen zich aan ons op. De naam van dit virus: Corona, dat in het Spaans ‘kroon’ betekent. Maar kronen wij dit virus in ons leven door er al onze tijd, energie en aandacht aan te schenken? Of kronen we Jezus in ons leven door ons met Hem bezig te houden? Hij die gekomen is om de werken van de duivel te vernietigen en die de zonde en ziekten van de hele mensheid op Zich heeft genomen. Hij is weer opgestaan en heeft de erekroon gekregen als Koning van alle koningen! (luister dit mooie lied!)

U [God] zal hem in perfecte vrede bewaren, wiens gedachten op U gericht blijven, want hij vertrouwt op U. – Jesaja 26 vers 3 (letterlijk uit Engels)

Hier ligt een uitdaging voor ons. Als wij onze gedachten op God en Zijn werk gericht houden, belooft Hij ons in perfecte vrede te houden. En ergens anders staat: Wees niet bezorgd, maar leg alles in gebed en dankzegging bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal je hart en gedachten bewaken in Christus. (Filippenzen 4 vers 6-7)
Moeten we dus doen alsof het virus er niet is? Nee, maar we kunnen wel onze keuzes maken hoeveel het ons bezighoudt en beheerst in ons denken, spreken en handelen.

Het is net als met een verrekijker. Waar je op scherpstelt, dat vergroot je. Richten we onze focus op problemen, negativiteit en onzekerheid, dan zullen we die in ons leven vergroten en er door gedomineerd worden. Of richten we onze focus op Jezus en Zijn oplossingen, dan laten we Hem heersen en vinden we leven in overvloed. Aan ons de keus. De woorden van God geven namelijk leven in ons binnenste en creëren vrede. Tip: hou je kijkertje op Jezus!

Als we dan toch straks allemaal huisarrest krijgen, kunnen we mooi de Bijbel uit de kast trekken en ons gaan verdiepen in wat God tot ons persoonlijk wil spreken. Want Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ieder van ons voor ogen.

Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. – Jeremia 29 vers 11

 

Meld je aan met email als je een berichtje wilt krijgen zodra we een nieuw verhaal plaatsen.

Categorieën: