Geen paniek, Jezus leeft!

De derde maand is alweer aangebroken. We zijn lekker druk met Bijbelstudies houden, mensen bezoeken en opbouwen in hun geloof en ook kan Arjan de aankomende tijd een broeder helpen die een extra hand nodig heeft in zijn florerende bedrijf in kantoorinrichtingen. Leven met God is nooit saai.

Het verlangen om weer naar Madagaskar te gaan begon de afgelopen maand ineens weer op te bloeien. Gods manieren zijn divers. De ene keer leidt Hij door een droom te geven, de andere keer legt Hij ineens een verlangen in je hart. Ook kregen we vervolgens een bericht van Louisa uit Madagaskar die zei dat ze ernaar uitziet dat we weer komen om hen te sterken in hun geloof en wandel met God. Dus zoals het er nu naar uitziet, ligt het plan er om na onze verplichte 4 maanden in Nederland in mei weer die kant op te gaan. Maar hé, we blijven flexibel.

We willen nog vertellen van een heerlijk wonder wat we hebben zien gebeuren. Een vrouw die we kennen verging van de pijn, kon bijna niet meer lopen en bleek een versleten heup te hebben. Er werd een operatie voor haar gepland ergens in maart. Maar toch nam ze hier in de tussentijd geen genoegen mee en wilde het liefst een wonder van God om Hem alle eer te geven. Er werd verschillende keren gebeden en stap voor stap kwam er verbetering. Een paar weken later sprong ze op een ochtend onnadenkend uit bed toen de telefoon ging en realiseerde ze zich dat ze compleet genezen was. God is nog steeds dezelfde! De operatie is geschrapt, want God heeft Zijn operatie verricht!

Het zijn vreemde en uitdagende tijden. Epidemieën gaan rond. Het wereldsysteem begint te schudden, maar deze dingen zijn al voorspeld in de Bijbel. Hoe gaan we ermee om? Steken we onze kop in het zand, worden we bang of staan we als kinderen van God op in onze bestemming en laten we de wereld om ons heen zien, dat Jezus leeft en de overwinning behaald heeft over zonde, ziekte en dood! Want we zijn niet voor niets in een tijd als deze gezet. Wat een eer om samen te werken met onze Koning. Hij is betrouwbaar en geeft een vaste zekerheid, zoals onder andere in Psalm 91. Tip: vul eens je eigen naam in als je het leest. God meent wat Hij zegt!

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.
U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.
Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.
Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.

 

Ja, er is een strijd gaande tussen licht en duisternis. Ja, er is een vijand in het spel, maar wat is het geweldig dat Jezus de grootste strijd al gewonnen heeft. De vijand kan zich misschien nog heel groot voor doen, maar zijn tanden zijn hem uit zijn bek geslagen.

Jezus zei tot Zijn volgelingen: En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn (Matteüs 16:19). Dit woord ‘binden’ betekent ook: verbieden en het woord ‘ontbinden’ betekent ook: vrijzetten. Jezus heeft ons Zijn naam en autoriteit gegeven. Met Hem kunnen we onze stand tegen duisternis innemen en daarbij roepen: Geen paniek, Jezus leeft!

Kinderen van God, sta op en schitter, want er is prachtig werk te doen!

Meld je aan met email als je een berichtje wilt krijgen zodra we een nieuw verhaal plaatsen.

Categorieën: