Een spijs les

Hier even een berichtje van ons stollen werkseizoen. Door de nachtdiensten leven we in een andere tijdszone dan de rest van Nederland, maar dat gaat prima. Ook al zijn er in de buurt stratenmakers aan de gang en wordt er een paar deuren verderop een tuin bewerkt met een shovel, we slapen er allemaal doorheen. Prijs de Heer! Rond 13.00 uur in de middag rollen we uit ons bed en zitten we aan ons ontbijtje. De dag kan beginnen. Door deze verschuiving zijn we ’s nachts heel actief. Dit is overigens ook heel handig als we soms in het weekend gaan evangeliseren onder jongeren in het uitgaansleven.

Zelfs tijdens eentonig werk bij een graadje of 26 kun je een hele nuttige tijd hebben met God. God kan alles gebruiken om ons lessen te leren. Zo had Amanda eens de taak om stukken amandelspijs op plakken deeg te leggen, voordat de stol wordt dichtgevouwen. De toevoer van het amandelspijs wordt met een andere collega gedeeld. Nu was het zo, dat deze collega steeds de gemakkelijkst pakkende spijs voor zichzelf pakte en zo het verst reikende spijs voor Amanda overliet. Na een uur is dit wel wat vervelend voor de spieren. Amanda begon te klagen bij haar hemelse Pappa, dat de collega alleen aan zichzelf dacht en er met haar geen rekening werd gehouden (haha, ben je dan niet ook met jezelf bezig!). Totdat God haar een les gaf…

Hij vertelde haar dat die collega alle recht had om het spijs te pakken dat hij wilde. Niet dat het perse aardig was, maar hij had een vrije keus. God liet zien dat ditzelfde ook bij Hem gebeurt. Zo heeft ook elk mens de keus om geen rekening te houden met God en zijn eigen leven te leiden. Dit doet God veel verdriet, maar Hij heeft elk mens een vrije wil gegeven om Hem te dienen. Als Schepper van hemel en aarde heeft Hij er zelfs alle recht op om door iedereen gediend te worden en toch staat Hij niet op Zijn recht.
Dochter Amanda voelde zich benadeeld en geprikkeld, maar Pappa’s houding is juist anders. Hij liet haar zien hoe Hij reageert. Toen wij nog zondaars waren, toonde Hij juist (in plaats van boos te zijn) Zijn grote liefde aan de mensheid door Zijn liefste bezit te geven. Jezus kwam en liet Zich vrijwillig geselen en doden om ons eeuwig leven te kunnen geven en ons vrij te kopen van de macht van de duisternis en egoïsme. De keus is nu aan elk van ons om dit geschenk aan te nemen.
Deze uitleg veranderde direct Amanda’s houding en alle chagrijnigheid was weg. En kort daarna werd de collega afgelost. Lesje geleerd, klasje verder.

Zo Vader, zo zoon/dochter

Als christen is het de bedoeling dat we steeds meer veranderen naar het beeld van Jezus en we op Hem gaan lijken in handel, wandel en karakter. Het draait niet meer om ikkie.

Wees als geliefde kinderen navolgers (imitators) van God. (Efeze 5 vers 1).

Verder vermaken we ons prima in deze periode. In onze vrije tijd houden we onze Malagasy woordjes bij, duiken we in de bijbel en spelen we kinderoppas.

Pas hadden we tijdens een evangelisatieactie op zaterdagavond hele goede gesprekken en konden we bidden met verschillende jongeren in het uitgaansleven. Er is veel leegte onder de jongeren net zoals wij dat hadden. En het is geweldig om ze het antwoord van echte vrede in het hart te kunnen geven. Jezus!

God is goed in elk seizoen van ons leven!

Categorieën: